Tarieven van De Schakel-Mentorschap

Voor mentorschap bestaan vaste tarieven. Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor de intake en voor het regelen van een verhuizing. De overheid stelt deze tarieven jaarlijks vast. Het tarief voor een standaard mentorschap is gebaseerd op zeventien uur werk per jaar (2024), voor mentorschap aan 18-23 jarige met jeugdhulp en/of psychiatrische problemen is dit 22 uur werk per jaar (2024). De betaling gaat via een factuur die maandelijks verstuurd wordt. Deze kan verstuurd worden naar diegene die de financiën beheert.

Tarieven

 • Het tarief voor mentorschap in 2024 bedraagt (standaard) € 1.597,20* per jaar, mentorschap voor 18-23 jarigen + jeugdhulp en/of psychiatrische problemen € 2.065,44 per jaar;

 • De intakekosten bedragen in 2024 € 751,41* (éénmalige kosten);
  De kosten voor het regelen van een verhuizing bedragen in 2024 € 469,48* (éénmalige kosten).

  Grifiekosten en aanloopkosten
  Een cliënt moet éénmalig griffiekosten betalen voor de behandeling van de aanvraag bij de kantonrechter. Deze griffiekosten bedragen € 86,--

  Bijzondere bijstand
  Maandelijks ontvangt u (of uw vertegenwoordiger op financieel gebied) een factuur voor de kosten voor het mentorschap. Deze factuur moet u of uw vertegenwoordiger binnen veertien dagen betalen. De vastgestelde tarieven voor het mentorschap zijn voldoende voor cliënten die in een zorginstelling verblijven. Daarbij gaat de Schakel-Mentorschap uit van een 2-maandelijks huisbezoek van ca. een uur en vijf extra uur op jaarbasis voor ander overleg.

Presentatie

Voor bewoners, familieleden en personeel van instellingen verzorgt de Schakel-Mentorschap een presentatie over mentorschap. Wilt u meer weten over wat mentorschap is, wie de Schakel-Mentorschap precies is en wat een mentor voor u kan betekenen? Dan is een presentatie een goede optie! Na de presentatie is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

De kosten voor een presentatie bedragen € 93,90 per uur.
(excl. 21 % BTW en excl. de reiskosten à € 0,23 per kilometer).

* genoemde bedragen zijn forfaitair, zijn exclusief 21% BTW en incl. overige kosten.

Wij zij een erkend dementievriendelijke organisatie: